master's thesis
Informacijsko ponašanje učenika srednje škole (studija slučaja Tehničke škole za strojarstvo i brodogradnju Rijeka)

Ervin Grujić (2017)
University of Rijeka
Faculty of Humanities and Social Sciences
Department of Croatian Language and Literature