master's thesis
Knjižnične usluge i programi za osobe starije životne dobi (studija slučaja u narodnim knjižnicama Primorsko-goranske županije)

Ivana Ćurić (2017)
University of Rijeka
Faculty of Humanities and Social Sciences
Department of Croatian Language and Literature