Scientific paper - review paper
Odgojne implikacije Kierkegaardove antropologije. Od antropologije do filozofije odgoja u misli Sørena Kierkegaarda

Golubović, Aleksandra (2015)