Professional paper - Professional paper
Uloga razumijevanja emocija u razvoju simptoma depresivnosti i anksioznosti u ranoj adolescenciji

Mohorić, Tamara; Takšić, Vladimir; Šekuljica, Danijela (2016)