Scientific paper - Original scientific paper
Autoritarnost kao medijator efekta osobina ličnosti na predrasude studenata prema homoseksualnim osobama

Kalebić Maglica, Barbara; Vuković, Anja (2016)