master's thesis
Derivational Formatism of Nouns in the Dialect of Kompolje (on the Corpore of M. Kranjčević's Dictionary Ričnik gacke Čakavščina)

Jelena Odorčić (2015)
Sveučilište u Rijeci
Filozofski fakultet u Rijeci
Odsjek za kroatistiku
Metadata
TitleDerivacijska tvorba imenica u mjesnom govoru Kompolja (prema građi u rječniku Ričnik gacke čakavšćine - Konpoljski divan Milana Kranjčevića)
AuthorJelena Odorčić
Mentor(s)Silvana Vranić (thesis advisor)
Abstract
U radu je prikazan geografski i dijalektološki smještaj mjesnoga govora Kompolja. Nakon pregleda jezičnih značajki rubnoga ikavsko-ekavskoga poddijalekta i mjesnoga govora Kompolja, iznesene su teorijske postavke o podmetodama derivacijske tvorbe. Rad svoje uporište ima u korpusnoj rječničkoj građi čija analiza prikazuje prefiksalnu, sufiksalnu i prefiksalno-sufiksalnu metodu derivacijske tvorbe. Analizom tvorbenih načina zaključeno je da je u mjesnom govoru Kompolja sufiksalna tvorba najplodnija od sva tri načina derivacijske tvorbe imenica. Posebice su plodni sufiksi -ina u tvorbi uvećanica od imenica muškoga i ženskoga roda, -etina u tvorbi uvećanica od imenica ženskoga roda te -urina u tvorbi izvedenica od ženskoga roda koje imaju pejorativno značenje. Plodni su i sufiksi -ić u tvorbi umanjenica pretežito od imenica muškoga roda te -ica za tvorbu umanjenica od imeničkih osnova muškoga i ženskoga roda i novih leksema koji nemaju značenje umanjenice. Manji je broj imenica tvoren ostalim sufiksima. Zastupljenost čiste prefiksalne i prefiksalno-sufiksalne tvorbe vrlo je mala.
Parallel title (English)Derivational Formatism of Nouns in the Dialect of Kompolje (on the Corpore of M. Kranjčević's Dictionary Ričnik gacke Čakavščina)
Committee MembersDiana Stolac
Silvana Vranić
Sanja Zubčić
GranterSveučilište u Rijeci
Filozofski fakultet u Rijeci
Lower level organizational unitsOdsjek za kroatistiku
PlaceRijeka
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineHUMANISTIC SCIENCES
Philology
General Linguistics
Study programme typeuniversity
Study levelgraduate
Study programmeCroatian Language and Literature ; specializations in: Teaching Track , General Track , Librarian Track
Study specializationTeaching Track
Academic title abbreviationmag.educ.philol.croat.
Genremaster's thesis
Language Croatian
Defense date2015-07-16
Parallel keywords (Croatian)ikavsko-ekavski dijelekt rubni poddijalekt mjesni govor Kompolja derivacijska tvorba imenica čista sufiksalna tvorba čista prefiksalna tvorba prefiksalno-sufiksalna tvorba
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:186:647588
CommitterAleksandra Moslavac