master's thesis
Same-Sex Parenting

Tara Koruga (2015)
Sveučilište u Rijeci
Filozofski fakultet u Rijeci
Odsjek za pedagogiju
Metadata
TitleIstospolno roditeljstvo
AuthorTara Koruga
Mentor(s)Jasminka Zloković (thesis advisor)
Abstract
Istospolno roditeljstvo je tema koja se sve češće počinje pojavljivati u medijima, medicini i znanosti. Osobe homoseksualne orijentacije postaju roditeljima. Jedan od razloga je i pojava različitih vrsta reproduktivnih tehnologija koje su danas dostupne. Na taj način, očevi i majke homoseksualne orijentacije mogu postati biološkim roditeljima. Istospolne obitelji su vrlo raznolike pa je tako bitno analizirati roditeljstvo i gay očeva i lezbijskih majki. Najčešći način postajanja roditeljima je posvajanje. No, većina drţava u svijetu – uključujući i Hrvatsku, još uvijek nije legalizirala posvajanje osobama homoseksualne orijentacije. Kao razlog tome, navode se različiti argumenti koji su zapravo stereotipi prisutni u društvu, ali su empirijski diskutabilni. Zbog toga su provedena brojna kvalitativna i kvantitativna istraţivanja koja su analizirala utjecaj istospolnog roditeljstva na osobni, socijalni, psihološki i kognitivni razvoj djece istospolnih roditelja. Iako su istraţivanja u početku kritizirana zbog malog broja ispitanika i nedostatka longitudinalnih studija, ona su se poboljšala te prikazala vaţnost rezultata za sva polja koja se bave temom istospolnog roditeljstva. Jedno od tih polja je i škola koja ima velik utjecaj na djecu istospolnih roditelja i za koju je vrlo bitno da provede inkluziju te suraĎuje s roditeljima kako ne bi došlo do neţeljenih posljedica. U rad su uključeni i komentari djece istospolnih roditelja koji se smatraju najvaţnijim faktorom za ocjenjivanje kvalitete roditeljstva istospolnih osoba.
Keywordssame-sex parenting children lesbian mothers gay fathers sexual orientation development effects stereotypes
Parallel title (English)Same-Sex Parenting
Committee MembersSofija Vrcelj
Jasminka Zloković
Anita Zovko
GranterSveučilište u Rijeci
Filozofski fakultet u Rijeci
Lower level organizational unitsOdsjek za pedagogiju
PlaceRijeka
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineSOCIAL SCIENCES
Pedagogy
Family Pedagogy
Study programme typeuniversity
Study levelgraduate
Study programmePedagogy (double major)
Academic title abbreviationmag. paed.
Study programme typeuniversity
Study levelgraduate
Study programmeEnglish Language and Literature (double major) ; specializations in: Teaching Track
Study specializationTeaching Track
Academic title abbreviationmag. educ. philol. angl.
Genremaster's thesis
Language Croatian
Defense date2015-07-06
Parallel abstract (English)
Same-sex parenting is a subject that is becoming extremely popular in the media, medicine and science. Homosexuals become parents. One of the reasons is the appearance of a large number of new reproductive technologies. Because of that, both gay fathers and lesbian mothers, can become biological parents of their children. Same-sex families are very diverse so we have to analyse the parenting of both fathers and mothers. Still, adoption is the most popular way for homosexuals to become parents. But, in most countries – including Croatia, adoption by same-sex couple is not legal. Reason for that are the stereotypes that are empirically questionable. Because of that, a large number of both qualitative and quantitatve research has been conducted in past years. They analysed the impact of same-sex parenting on personal, social, psychological and cognitive development of children. In the beginning, research was criticized because it was conducted on a small sample of same-sex parents and children and there were no longitudinal studies available. Today, studies have improved and their results are of great importance for every field that deals with same-sex parenting. One of these fields is the school which also has a great impact on children of same-sex parents. It is important that schools cooperate with parents in order to avoid any unwanted consequences and ensure inclusion. This MA thesis also includes comments of children raised by same-sex parents - that are considered the most important factor for evaluating the quality of same-sex parenting.
Parallel keywords (Croatian)istospolno roditeljstvo djeca lezbijske majke gay očevi seksualna orijentacija razvojne posljedice stereotipi
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:186:704588
CommitterAleksandra Moslavac