master's thesis
Competencies of Pedagogies to Work with Parents

Lucija Matek (2015)
Sveučilište u Rijeci
Filozofski fakultet u Rijeci
Odsjek za pedagogiju
Metadata
TitleKompetencije pedagoga za rad s roditeljima
AuthorLucija Matek
Mentor(s)Jasminka Zloković (thesis advisor)
Abstract
Diplomski rad pod nazivom Kompetencije pedagoga za rad s roditeljima sastoji se od dva dijela: teorijskog i empirijskog. U teorijskom dijelu analizira se pojam pedagoga, uloga pedagoga u odgojno-obrazovnoj ustanovi te područja njegova rada. Nadalje, slijedi dio koji se odnosi na kompetencije gdje se objašnjava što su one općenito te se iznose definicije raznih autora. Nakon toga slijedi opis kompetencija pedagoga kao stručnog suradnika u odgojno- obrazovnim ustanovama, kroz istraživanja nekih autora. U tom dijelu iznose se istraživanja koja su provedena na temu kompetencija pedagoga. Nakon toga slijedi dio u kojem se analizira suradnja roditelja i škole u kojem se iznosi povijest suradnje, načine na koje se može ostvariti suradnja, ali i oblici suradnje u školama. U ovom dijelu također su izneseni i primjeri suradnje sa roditeljima nekih drugih zemalja. Nakon teorijskog, slijedi prikaz empirijskog dijela istraživanja. Cilj rada bio je ispitati kompetencije pedagoga u radu sa roditeljima kao i načine suradnje škole odnosno pedagoga sa roditeljima. Istraživanje je provedeno sa pedagozima osnovnih škola Primorsko – goranske županije, njih 21. Rezultati su pokazali da pedagozi smatraju iznimno važnima sve navedene kompetencije, kao i da ih u velikoj mjeri posjeduju te da veliku većinu kompetencija ne trebaju usavršavati. Složili su se da ih visoko obrazovanje nije pripremilo za rad s roditeljima. Tijekom svog rada polazili su stručna usavršavanja, iako je bilo više onih koja se nisu direktno odnosila na rad s roditeljima, ali se u njemu mogu primjeniti. Najbolji i najčešći oblik suradnje je individualni razgovor, dok je s druge strane najveća poteškoća roditelji koji nisu spremni na suradnju sa pedagozima, što se može poboljšati kvalitetnom edukacijom roditelja.
Keywordspedagogue competence parents cooperation school
Parallel title (English)Competencies of Pedagogies to Work with Parents
Committee MembersSofija Vrcelj
Jasminka Zloković
Anita Zovko
GranterSveučilište u Rijeci
Filozofski fakultet u Rijeci
Lower level organizational unitsOdsjek za pedagogiju
PlaceRijeka
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineSOCIAL SCIENCES
Pedagogy
School Pedagogy
Study programme typeuniversity
Study levelgraduate
Study programmePedagogy
Academic title abbreviationmag. paed.
Genremaster's thesis
Language Croatian
Defense date2015-07-06
Parallel abstract (English)
Final Thesis entitled Competence pedagogues to work with parents consists of two parts: theoretical and empirical. The theoretical part analyzes the concept of a teaching role of pedagogues in the educational institution and the field of his work. Furthermore, following the part that refers to the competence which explains why they are in general, and the amount of definitions of various authors. This is followed by a description of competence pedagogues as professional associates in educational institutions, through the research of some authors. This part sets out the research conducted on the subject of competence pedagogues. This is followed by a part which analyzes the cooperation of parents and school outlining the history of cooperation, the ways in which cooperation can be achieved, but also the forms of cooperation in schools. This section also presents examples of cooperation with the parents of some countries. After the theory, followes empirical part. The aim of this study was to examine the competence of pedagogues in working with parents as well as the ways of cooperation of school with parents and pedagogues. The research was conducted with the pedagogues of primary schools Primorsko - goranska County, them 21. The results showed that pedagogues consider extremely important all the competence, and that they largely possess and that the majority of competences should not be perfected. They agreed that higher education is not prepared them to work with the parents. During their work they attended the professional training, although there were more of those who are not directly related to the work with parents, but it can be applied. The best and most common form of co-operation is an individual conversation, while the other side is the biggest difficulty that parents are not willing to cooperate with pedagogues, which can improve quality of education of the parents.
Parallel keywords (Croatian)pedagog kompetencije roditelji suradnja škola
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:186:552857
CommitterAleksandra Moslavac