master's thesis
School Counselors on the Incidence of Children and Youth High Risk Behaviors

Matea Bileta (2015)
Sveučilište u Rijeci
Filozofski fakultet u Rijeci
Odsjek za pedagogiju
Metadata
TitleUloga pedagoga u prevenciji rizičnih ponašanja kod djece i mladih
AuthorMatea Bileta
Mentor(s)Jasminka Zloković (thesis advisor)
Abstract
Osnovni cilj ovog rada bio je ispitati stavove, mišljenja i motivaciju stručnih suradnika pedagoga o pojavnosti rizičnih ponašanja kod djece i mladih te provedbi prevencije u predškolskim i odgojno-obrazovnim ustanovama te na temelju prikupljenih informacija pružiti prikaz uloge pedagoga u području prevencije rizičnih ponašanja. Za potrebe istraživanja konstruiran je intervju koji je primijenjen na uzorku od 17 stručnih suradnika, predškolskih, osnovnoškolskih i srednjoškolskih pedagoga s područja grada Rijeke. Ostali pedagozi s područja grada Rijeke nisu bili u mogućnosti sudjelovati u istraživanju. Istraživanje je pokazalo kako ne postoje značajnije razlike u ostvarivanju preventivne uloge pedagoga s obzirom na vrstu ustanove u kojoj je ispitanik stručni suradnik pedagog (dječji vrtić, osnovna škola, srednja škola). Svi pedagozi uključeni u istraživanje, naglasili su da svoju preventivnu ulogu ostvaruju kroz ulogu koordinatora preventivnih programa, kroz savjetodavni rad te kroz samostalno provođenje nekih od preventivnih programa. Većina ispitanika/stručnih suradnika pedagoga (76 %) procijenila se kompetentnima za provedbu prevencije, odnosno za primjenu preventivnih programa. Čak 65 % ispitanika je navelo kako ih fakultet nije pripremio za primarnu prevenciju rizičnih ponašanja. Dva ispitanika (12 %) su izjavila da ih je fakultet pripremio za preventivno djelovanje, a tri ispitanika (18 %) da ih je djelomično pripremio. Svi su ispitanici naveli kako zamjećuju određene oblike rizičnih ponašanja kod djece/učenika u svojim ustanovama. Gotovo svi ispitanici naveli su kako se u njihovim ustanovama primjenjuju različiti preventivni programi te da iz njihove primjene proizlaze brojni pozitivni učinci, ali i određene poteškoće. Te poteškoće su najviše naglašene u preventivnoj suradnji sa roditeljima.
Keywordshigh-risk behaviors primary prevention of high-risk behavior children / students parents preventive role of educators teachers’ competence
Parallel title (English)School Counselors on the Incidence of Children and Youth High Risk Behaviors
Committee MembersSofija Vrcelj
Jasminka Zloković
Kornelija Mrnjaus
GranterSveučilište u Rijeci
Filozofski fakultet u Rijeci
Lower level organizational unitsOdsjek za pedagogiju
PlaceRijeka
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineSOCIAL SCIENCES
Pedagogy
School Pedagogy
Study programme typeuniversity
Study levelgraduate
Study programmePedagogy
Academic title abbreviationmag. paed.
Genremaster's thesis
Language Croatian
Defense date2015-09-29
Parallel abstract (English)
The main objective of this study was to determine attitudes, opinions and motivation among school counselors on the incidence of children and youth high-risk behaviors, and the implementation of prevention in pre-school and educational institutions, and on the basis of the collected data to provide a review of the school counselor’s role in the domain of prevention of high-risk behavior. Interview questions that were constructed specifically for this study were applied to the sample of 17 school psychologists, and pre-school, primary and secondary school counselors from the city of Rijeka. Other school counselors from the city of Rijeka were not able to participate in the study. Research has shown that there were no significant differences in the achievement of the preventive role of school counselors with regard to the type of institution where the participant is the school counselor (kindergarten, primary school, secondary school). All school counselors involved in the study stressed that their preventive role is achieved through coordination of prevention programs, through counseling and through running a prevention program. Most participants/school counselors (76%) reported feeling competent to carry out or apply a prevention program. Survey indicates surprising 65% of respondents who stated that their faculty did not prepare them for primary prevention of high-risk behavior. Two participants (12%) stated that their faculty prepared them for carrying out preventive programs, and three participants (18%) stated that they were partially prepared. All participants stated that they noticed certain types of high-risk behavior among children/students in their institutions. Almost all participants said that their institutions carry out different prevention programs and many positive effects arise from these programs, but also some difficulties. These difficulties are commonly seen in cooperation with parents.
Parallel keywords (Croatian)rizična ponašanja primarna prevencija rizičnih ponašanja djeca/učenici roditelji preventivna uloga pedagoga kompetencije pedagoga
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:186:282368
CommitterAleksandra Moslavac