master's thesis
Povijest i razvoj Gradske knjižnice Crikvenica

Irena Krmpotić (2015)
Sveučilište u Rijeci
Filozofski fakultet u Rijeci
Odsjek za kroatistiku
Metadata
TitlePovijest i razvoj Gradske knjižnice Crikvenica
AuthorIrena Krmpotić
Mentor(s)Milorad Stojević (thesis advisor)
Abstract
Narodne knjižnice zauzimaju posebnu ulogu u društvu zbog svoje usmjerenosti svim članovima zajednice, različitim korisničkim skupinama bez obzira na spolne, obrazovne, dobne, nacionalne i ostale razlike, javljaju se u raznim tipovima društva, kulturama i razvojnim stupnjevima. Glavne su djelatnosti narodne knjižnice pružanje usluga i osiguravanje građe na različitim medijima kako bi pojedincu ili skupini stanovništva zadovoljila obrazovne i informacijske potrebe kao i potrebe za osobnim razvojem i učenjem te potrebe povezane sa slobodnim vremenom. Građani Crikvenice, pod ujecajem hrvatskog narodnog preporoda, a predvođeni Ivanom Skomeržom, 6. su listopada 1874. godine osnovali Društvo narodne čitaonice u Crikvenici koje se 1894. godine registrira pod nazivom Narodna knjižnica i čitaonica, a 1904. godine mijenja naziv u Hrvatska čitaonica. Nakon II. svjetskog rata i teških poratnih godina, 1953. godine osnovana je Narodna knjižnica i čitaonica koja 1964.godine seli u Dom kulture na Petaku, a nakon požara iste godine otvara se novi prostor Knjižnice na Strossmayerovu šetalištu 22, gdje i danas djeluje. Nakon brojnih promjena od 16. veljače 2010. g. djeluje kao Gradska knjižnica Crikvenica i u sva četiri naselja Grada Crikvenice ima organiziranu neku od ustrojbenih jedinica narodne knjižnice, sukladno Standardima za narodne knjižnice u RH: ogranak ili knjižničnu stanicu. Sveukupan prostor kojim Knjižnica raspolaže na svim lokacijama trenutno iznosi 250 m² što predstavlja samo 45 % minimuma Standarda. Gradska knjižnica Crikvenica raspolaže fondom od 60 967 knjiga, 1637 jedinica multimedijalne građe, stotinjak jedinica neknjižne građe, zavičajnom zbirkom s ostavštinama dr. Vinka Antića i Ivana Lončarića Papića u ogranku Selce i zavičajnom zbirkom u središnjem odjelu u Crikvenici. Od periodike je u ponudi 85 naslova raznih novina i časopisa. Knjižnica ima 1658 članova od čega je najveći postotak djece i mladih. Kulturne aktivnosti u narodnim knjižnicama su sastavni dio osnovne djelatnosti pa Knjižnica redovito organizira književne večeri i predstavljanja knjiga, manifestaciju Jadranski književni susreti, koja je prešla granice lokalnog i postala tradicionalnom te se danas predstavlja kao kulturni brand grada Crikvenice te dodjelu književne nagrade „Crikveničko sunce“, a u prostoru Knjižnice redovito se postavljaju različite izložbe. Od početka 2014. godine knjižnica je višestruko povećala broj programa i radionica za korisnike što se naročito vidjelo u okviru Mjeseca hrvatske knjige . U djelatnost Knjižnice spada i izdavačka djelatnost – sufinanciranje knjiga, a u 2014.godini po prvi je puta raspisan Natječaj za odabir programa za sufinanciranje izdavačke djelatnosti koji će biti objavljivan svake godine u listopadu. U 2014. g. Knjižnica je uredno izvršavala sve svoje obveze, redovito pružala knjižnične usluge, priredila veliki broj programskih aktivnosti te u ponudu uvela različite novosti facebook stranica Knjižnice, različite radionice za djecu i pričaonice u Adventu. Knjižnica je sudjelovala u nacionalnim manifestacijama posvećenima knjizi i knjižnicama (Mjesec hrvatske knjige i Dan knjižnica) kao i brojnim manifestacijama na gradskoj razini. U suradnji s Društvom hrvatskih književnika ponovno su organizirani „Jadranski književni susreti“ u sklopu kojih je dodijeljena i književna nagrada „Crikveničko sunce“ hrvatskom književniku Miroslavu Slavku Mađeru. Broj članova je u porastu, a u odnosu na prošlu godinu bilježi se povećanje od 13%. Posudba knjiga je stalna i na visokoj razini – godišnje se posuđuje 20 knjiga po članu Gradske knjižnice Crikvenica te 3 knjige po stanovniku Grada Crikvenice. Nabava knjižnične građe temelji se na Standardima za narodne knjižnice i Smjernicama nabavne politike Gradske knjižnice Crikvenica. Sva nabavljena građa inventarizirana je, katalogizirana, klasificirana i stručno obrađena po standardima struke. Gradska knjižnica Crikvenica ima i web stranicu (http://www.knjiznica-crikvenica.hr/ ) aktivnu od 2011.g. koju redovito osuvremenjuje, a svakodnevno komuniciranje s korisnicima i prijateljima Knjižnice te uključivanje zajednice u kreiranje sadržaja odvija se putem društvene mreže Facebook i Instagram. Narodne knjižnice prisutne su svugdje u svijetu te nastoje ići u korak s tehnološkim napretkom modernog društva. Neprestano se mijenjaju potrebe i afiniteti društva, a knjižnice kako bi ostvarile svoju funkciju moraju ih pratiti. Svi rezultati Gradske knjižnice Crikvenica ostvareni su u nedostatnim i neprimjerenim prostornim uvjetima, s nedovoljnim brojem zaposlenika, a veliki i glavni infrastrukturni problem riješio bi novi prostor Knjižnice u zgradi Stara škola u Vinodolskoj ulici. Tim projektom dobio bi se multifunkcionalni centar unutar kojega bi Knjižnica dobila novi, veći, atraktivniji i ugodniji prostor sa znatno proširenim knjižničnim fondom, a Crikvenica bi trebala konačno dobiti prostor primjeren gradu bogate kulture.
GranterSveučilište u Rijeci
Filozofski fakultet u Rijeci
Lower level organizational unitsOdsjek za kroatistiku
PlaceRijeka
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineHUMANISTIC SCIENCES
Philology
Croatian Studies
Scientific field, discipline, subdisciplineSOCIAL SCIENCES
Information and Communication Sciences
Library Science
Study programme typeuniversity
Study levelgraduate
Study programmeCroatian Language and Literature ; specializations in: Teaching Track , General Track , Librarian Track
Study specializationLibrarian Track
Academic title abbreviationmag. philol. croat.
Genremaster's thesis
Language Croatian
Defense date2015-07-09
Parallel keywords (Croatian)narodna knjižnica Gradska knjižnica Crikvenica Središnji odjel Crikvenica Ogranak Selce Knjižna stanica Dramalj Knjižna stanica Jadranovo Jadranski književni susreti Projekt „Stara škola“ Crikvenica
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:186:946723
CommitterAleksandra Moslavac