master's thesis
Kriteriji i postupak pročišćavanja knjižničnog fonda na primjeru fonda serijskih publikacija Sveučilišne knjižnice Rijeka

Sanja Kosić (2015)
Sveučilište u Rijeci
Filozofski fakultet u Rijeci
Odsjek za kroatistiku
Metadata
TitleKriteriji i postupak pročišćavanja knjižničnog fonda na primjeru fonda serijskih publikacija Sveučilišne knjižnice Rijeka
AuthorSanja Kosić
Mentor(s)Aleksandra Horvat (thesis advisor)
Senka Tomljanović (thesis advisor)
Abstract
Izgradnja knjižničnog fonda događa se svakodnevno u knjižnici. Sustavna izgradnja fonda i upravljanje njime aktivnosti su koje se ne bi trebale događati, već koje bi trebalo planirati. Briga o knjižničnom fondu ne smije prestati trenutkom uvrštenja građe u fond. Tim trenutkom započinje upravljanje fondom. Primjena načela upravljanja knjižničnim fondom predmet je ovoga rada. Cilj je dati detaljniji uvid u postupak pročišćavanja fonda, njegove zakonitosti, kriterije i procese koje podrazumijeva. Na osnovu spoznaja prikupljenih iz uglavnom strane literature, daje se prijedlog provođenja pročišćavanja fonda na fondu serijskih publikacija Sveučilišne knjižnice Rijeka. U radu se navode postupci koje je potrebno provesti, dokumentacija koju je nužno izraditi i njen sadržaj te se ukazuje na nužnost izrade smjernica za izgradnju fonda koje će obuhvatiti i potrebu za njegovom prilagodbom promijenjenim okolnostima. Zaključuje se da je pročišćavanje vrlo složen proces, posebno u knjižnicama sa složenim sustavom zbirki poput Sveučilišne knjižnice Rijeka, ali u isto vrijeme proces kojeg je nužno uvrstiti u redovito knjižnično poslovanje sa ciljem osiguranja adekvatnosti knjižničnog fonda.
Keywordslibrary collection library collection development library collection management library collection weeding University Library Rijeka
GranterSveučilište u Rijeci
Filozofski fakultet u Rijeci
Lower level organizational unitsOdsjek za kroatistiku
PlaceRijeka
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineHUMANISTIC SCIENCES
Philology
Croatian Studies
Scientific field, discipline, subdisciplineSOCIAL SCIENCES
Information and Communication Sciences
Library Science
Study programme typeuniversity
Study levelgraduate
Study programmeCroatian Language and Literature ; specializations in: Teaching Track , General Track , Librarian Track
Study specializationLibrarian Track
Academic title abbreviationmag. philol. croat.
Genremaster's thesis
Language Croatian
Defense date2015-03-02
Parallel abstract (English)
Library collection development happens in libraries every day. Systematic collection development and collection management are activities in library that are not supposed to bee happening, they should be planned and managed. Taking care of library collections must not be stopped in the moment of aquisition. In that moment starts the process of collection management. Applying the principles of library collection management are subject to this paper. It's goal is to give detailed insight in weeding process, it's laws, criteria and procedures. Based on knowledge collected mainly from forend literature, author gives suggestions on weeding process in University Library Rijeka serials collection. Paper describes procedures that must be undertaken, documentation that must be created and it's content, and points out the importance of writing collection development policy statement which will describe the need to adjust the library collection to changed circumstations. In conclusion in stated that weeding process is very complexed, especialy in libraries that have elaborated collections system like University Library Rijeka, but in the same time weeding library collection is proces which is necessary to impement in everyday library business with final goal of assuring library collection adequacy.
Parallel keywords (Croatian)knjižnični fond izgradnja knjižničnog foda upravljanje knjižničnim fondom pročišćavanje knjižničnog fonda Sveučilišna knjižnica Rijeka
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:186:123581
CommitterAleksandra Moslavac