undergraduate thesis
Antička arhitektura grada Krka

Andrea Pajović (2015)
Sveučilište u Rijeci
Filozofski fakultet u Rijeci
Odsjek za povijest umjetnosti
Metadata
TitleAntička arhitektura grada Krka
AuthorAndrea Pajović
Mentor(s)Palma Karković Takalić (thesis advisor)
Abstract
Grad Krk, u antici poznat kao Kurik, imao je kontinuitet izgradnje od prapovijesti do današnjih dana. O antiĉkim ostatcima arhitekture kao i o urbanizaciji Kurika dosta se pisalo tijekom posljednjih dvadeset godina. Arheološka iskapanja koja su poĉela od 50-ih godina, a traju i danas, donijela su neke od vaţnih nalaza prema kojima moţemo odrediti kontinuitet naseljavanja samog mjesta. U bedemima koji i danas okruţuju povijesnu jezgru grada pronaĊeni su razliĉiti slojevi, koji se razlikuju tehnikom gradnje, a time i svojim vremenom postanka. Bedemi, perimetar i raster grada svjedoĉe takoĊer o kontinuitetu, ali i suţivotu liburnskog plemena Kurikta i Rimljana. Pitanja koja još zadaju problem brojnim arheolozima i povjesniĉarima umjetnosti su poloţaj foruma i smještaj dviju glavnih ulica. Prema dosadašnjim istraţivanjima, kao i metodom komparacije s drugim mjestima antiĉkog postanka na našoj obali moglo bi se pokušati odrediti gdje bi se forum trebao nalaziti. Ostatci kompleksa Termi I. i Termi II. pronaĊeni na podruĉju današnje krĉke katedrale kao i ostaci hrama posvećenoga rimskoj boţici Veneri govore nam kako je Kurik imao bogat javni ţivot. Malobrojni ostatci javne arhitekture trenutaĉno ne daju znaĉajan uvid o ţivotu antiĉkog grada, ali istraţivanja koja prate arheološka iskopavanja posljednjih godina trude se to promijeniti.
GranterSveučilište u Rijeci
Filozofski fakultet u Rijeci
Lower level organizational unitsOdsjek za povijest umjetnosti
PlaceRijeka
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineHUMANISTIC SCIENCES
History of Art
History and Theory of the Fine Arts, Architecture, Urbanism and Visual Communications
Study programme typeuniversity
Study levelundergraduate
Study programmeArt History (double major)
Academic title abbreviationuniv. bacc. hist. art.
Study programme typeuniversity
Study levelundergraduate
Study programmeHistory (double major)
Academic title abbreviationuniv. bacc. hist.
Genreundergraduate thesis
Language English
Defense date2015-09-21
Parallel keywords (Croatian)Kurik Kurikti gradski bedemi perimetar i raster grada forum Terme I. Terme II. Venerin hram javna arhitektura
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:186:555336
CommitterAleksandra Moslavac