Pages

"Clear Awareness and Panpsychism"
"Clear Awareness and Panpsychism"
Erick Stojšić
The question of the intrinsic nature of concrete reality is one of the most intriguing in all of metaphysics. At its heart lies what has become known as the mind-body problem, a recurrent issue in our attempts to reconcile the notions of mind and body and their characteristics within a single ontology. In recent years, discussions of the mind-body problem have predominantly dealt with qualia and intentionality, the qualitative and representational aspects of mind, respectively. This...
"Drakula" Brama Stokera i viktorijansko poimanje seksualnosti
"Drakula" Brama Stokera i viktorijansko poimanje seksualnosti
Sara Grgorinić
U radu je prikazana analiza romana Brama Stokera Dracula kroz različite aspekte, koji pokrivaju više od klasične generičke analize kako bi što bolje približili problematiku seksualnosti vezanu uz vrijeme nastanka romana, odnosno tzv. vrijeme seksualne represije. Tako ćemo se za početak dotaknuti gotičkog romana, gdje je Drakula smatran klasikom te prikazati socijalni kontekst viktorijanskog doba, nakon čega slijedi i kratki pregled o vampirskim mitovima. Potom, dolazeći do onog...
"Drukčiji od drugih" IDS i ideologija istarskog poluotoka
"Drukčiji od drugih" IDS i ideologija istarskog poluotoka
Eric Ušić
U radu se analizira ideologija Istarskog demokratskog sabora (IDS). Rad je podijeljen na dva komplementarna dijela: prvi je dio teorijski, dok se drugi dio bavi analizom slučaja. U teorijskom se dijelu daje kratki pregled razvoja teorija ideologije, u kojemu se izlažu različiti načini shvaćanja, korištenja i klasificiranja koncepta, kao i različiti načini tumačenja funkcije i djelovanja ideologije. Nakon pregleda i (re)interpretacije pojedinih teorija, skiciraju se konceptualni...
"Elementarne čestice" - roman o postmodernom stanju
"Elementarne čestice" - roman o postmodernom stanju
Maja Sokač
U radu se analizira roman francuskog književnika Michela Houellebecqa, Elementarne čestice iz 1998. godine. Zbog problematike sutona kapitalizma, zapadnjačke kulture, seksualne revolucije, narcizma, feminizma i stilske i diskursne raznolikosti roman pripada tipu romana o postmodernom stanju koji nastoji detektirati uzroke i posljedice stanja društva kasnog kapitalizma Osim toga, roman se nastoji žanrovski odrediti i kao distopija i roman ideje. Autor kombinira erotski i znanstveni...
"Family Guy": Analiza serije kao kritike kapitalističkog društva
"Family Guy": Analiza serije kao kritike kapitalističkog društva
Valentina Šišović
„Family Guy“ satirična je animirana serija za odrasle nastala pod vodstvom producenta Setha MacFarlanea. Svojom specifičnom vrstom humora te načinom kritike suvremenog društva osvojila je publiku diljem svijeta. Osim što je ovo serija zabavnog karaktera, ona zapravo oštro kritizira postojeće stanje u društvu te dominaciju kapitalizma nad svim aspektima našeg života. U ovom ću radu analizirati potencijal satiričnih TV serija poput serije „Family Guy“, koja kritizira...
"Interpretacija trilogije romana Luke Bekavca"
"Interpretacija trilogije romana Luke Bekavca"
Andrea Mikulčić
Rad je fokusiran na uspoređivanje triju romana Luke Bekavca koji čine svojevrsnu trilogiju: Drenje, Viljevo i Policijski sat. Primarni je cilj pronaći i usporediti postmodernističke tehnike koje prevladavaju u romanima. Romani su povezani tematikom koja se odnosi na koncepte vremena i prostora te katastrofom koja intertekstualno povezuje romane. Sličnosti se prema tome javljaju i na tematskom i na strukturnom planu. Premda je naglasak stavljen na paralelizmu između romana, u radu će...
"Konstrukcija i značenje sreće u hiperpotrošačkom društvu"
"Konstrukcija i značenje sreće u hiperpotrošačkom društvu"
Katarina Petrović
Sreća je često mjesto prijepora u razdoblju hiperpotrošnje i homo consumericusa. Ona predstavlja veoma disperzivan i složen pojam. U društvu koje je previše opterećeno lažno nametnutim potrošačkim potrebama te željama, sreća postaje vječita utrka koja ima jasno postavljene ciljeve ostvarenja. A to znači prije svega imati i posjedovati; sve ono što čini ponudu na tržištu. Cilj je imati uvijek više; jer imati malo u današnjem, hiperpotrošačkom društvu znači - biti...
"Lettere dal Carcere": Ideologia e Cultura nel Gramsci intimo
"Lettere dal Carcere": Ideologia e Cultura nel Gramsci intimo
Nika Antolović
Rad ne sadrži sažetak.
"Lolita" Vladimira Nabokova kroz dva medija
"Lolita" Vladimira Nabokova kroz dva medija
Iva Kolar
Vladimir Nabokov napisao je intrigantno djelo koje se bavi nevjerojatnom tematikom na dosad neviđen način u doba kada se takve stvari naveliko guralo pod tepih. U Loliti je pokazao koliko je vješt s jezikom i kako lako može zavesti čitatelja te se on mora neprestano izvlačiti iz nebrojenih pripovjedačevih stupica. Kao dio književnog kanona, ali i kao iznimno popularno i kontroverzno štivo, Lolita je i dalje golicala maštu, pa je dobila priliku biti prebačena u medij filma, i to...
"Okazioanaliza" i "Marketizmi". Tvorbena analiza okazionalizma u marketinškome diskursu hrvatskoga jezika
"Okazioanaliza" i "Marketizmi". Tvorbena analiza okazionalizma u marketinškome diskursu hrvatskoga jezika
Marina Katić
Ovaj se rad bavi prikazom, rječotvornom raščlambom i analizom rječotvornih načina na korpusu okazionalizama marketinškoga diskursa. Jezik je reklama sve bogatiji, pa i na razini rječotvorbe – ne podliježe nužno pravilima standarda i donosi brojne inovacije. Jedna je od tih inovacija i sve češća upotreba stapanja i grafičkih postupaka kao tvorbenim načinima. Prije svega, donosi se kratki prikaz osobina marketinškoga diskursa, zatim se razgraničuje i definira značenje...
"Primorska tematika" u odabranim djelima Eugena Kumičića
"Primorska tematika" u odabranim djelima Eugena Kumičića
Samanta Jakus
Ovim radom htjeli smo skrenuti pozornost na važnost Eugena Kumičića u hrvatskoj književnosti. Budući da se radi o autoru koji ima pozamašan broj književnih djela, radi lakše preglednosti, ona se redovito grupiraju s obzirom na njihovo tematsko određenje. Upravo nas je tzv. primorska tematika, koja je zastupljena u jednom djelu građe, posebno zainteresirala. Za potrebe ovoga rada, odabir je pao na roman Začuđeni svatovi i pripovijetku Jelkin bosiljak. Namjera je bila da se...

Pages