Scientific paper - Original scientific paper
Metatekstualni postupci u romanu Totenwande. Zidovi smrti Daše Drndić
Croatica et Slavica Iadertina, 18 (2022), 1; 65-87. https://doi.org/10.15291/csi.4003


Cite this document

Tadić Šokac, S. (2022). Metatekstualni postupci u romanu Totenwande. Zidovi smrti Daše Drndić. Croatica et Slavica Iadertina, 18. (1), 65-87. doi: 10.15291/csi.4003

Tadić Šokac, Sanja. "Metatekstualni postupci u romanu Totenwande. Zidovi smrti Daše Drndić." Croatica et Slavica Iadertina, vol. 18, no. 1, 2022, pp. 65-87. https://doi.org/10.15291/csi.4003

Tadić Šokac, Sanja. "Metatekstualni postupci u romanu Totenwande. Zidovi smrti Daše Drndić." Croatica et Slavica Iadertina 18, no. 1 (2022): 65-87. https://doi.org/10.15291/csi.4003

Tadić Šokac, S. (2022) 'Metatekstualni postupci u romanu Totenwande. Zidovi smrti Daše Drndić', Croatica et Slavica Iadertina, 18(1), pp. 65-87. doi: 10.15291/csi.4003

Tadić Šokac S. Metatekstualni postupci u romanu Totenwande. Zidovi smrti Daše Drndić. Croatica et Slavica Iadertina [Internet]. 2022 [cited 2024 July 16];18(1):65-87. doi: 10.15291/csi.4003

S. Tadić Šokac, "Metatekstualni postupci u romanu Totenwande. Zidovi smrti Daše Drndić", Croatica et Slavica Iadertina, vol. 18, no. 1, pp. 65-87, 2022. [Online]. Available at: https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:186:390974. [Accessed: 16 July 2024]

Please login to the repository to save this object to your list.