Znanstveni rad - Izvorni znanstveni rad
Osobine ličnosti i socijalni faktori kao odrednice konzumacije cigareta i alkohola kod adolescenata

Kalebić Maglica, Barbara; Martinac Dorčić, Tamara (2015)