Znanstveni rad - Izvorni znanstveni rad
Autoritarnost kao medijator efekta osobina ličnosti na predrasude studenata prema homoseksualnim osobama

Kalebić Maglica, Barbara; Vuković, Anja (2016)