Znanstveni rad - Izvorni znanstveni rad
Uloga ciljnih orijentacija u odnosu roditeljskoga ponašanja i emocija postignuća kod adolescenata

Hrkač, Tihana; Pahljina-Reinić, Rosanda (2016)