diplomski rad
Temperament djeteta, roditeljska samoefikasnost i problemi u ponašanju kao prediktori socijalne kompetencije kod djece predškolske dobi

Mirjana Strusa (2017)
Sveučilište u Rijeci
Filozofski fakultet u Rijeci
Odsjek za psihologiju