diplomski rad
Uparivanje po sličnosti u ličnosti i efekt razlika (sličnosti) u crtama ličnosti petofaktorskog modela i tamne trijade na zdravstvena ponašanja kod bračnih parova i parova u kohabitaciji

Danijela Pupavac (2017)
Sveučilište u Rijeci
Filozofski fakultet u Rijeci
Odsjek za psihologiju