diplomski rad
Problemi u ponašanju i obrasci ponašanja u sukobima kod učenika osnovne škole

Ivana Lovrek (2017)
Sveučilište u Rijeci
Filozofski fakultet u Rijeci
Odsjek za pedagogiju