Rad nije dostupan
disertacija
Pragmaepistemologija - implikacije neizravne komunikacije

Martina Blečić (2017)
Sveučilište u Rijeci
Filozofski fakultet u Rijeci
Odsjek za filozofiju