diplomski rad
Semiotički pristup obradi djela Osmi okular Gorana Tribusona

Matea Roksandić (2016)
Sveučilište u Rijeci
Filozofski fakultet u Rijeci
Odsjek za kroatistiku