Znanstveni rad - Prethodno/kratko priopćenje
ZNAČENJA UMANJENICA U KAJKAVSKOME 
HRVATSKOME KNJIŽEVNOM JEZIKU

Novak, Kristian; Štebih Golub, Barbara (2016)