Znanstveni rad - Izvorni znanstveni rad
Konstrukcija i validacija Testa razumijevanja emocija u okviru Rosemanova modela emocija

Mohorić, Tamara (2016)