Znanstveni rad - Prethodno/kratko priopćenje
PRILOG RAZUMIJEVANJU TUMAČENJA BOŽJIH ATRIBUTA U PETRIĆEVOJ NOVOJ SVEOPĆOJ FILOZOFIJI

Golubović, Aleksandra (2017)