Znanstveni rad - Pregledni rad
Argumenti za postojanje Boga kod Ruđera Boškovića — inačice kozmološkoga argumenta

Golubović, Aleksandra (2015)