Znanstveni rad - Izvorni znanstveni rad
Kvantifikacija u imenskim skupinama

Badurina, Lada; Pranjković, Ivo (2016)