Znanstveni rad - Izvorni znanstveni rad
Odrednice odugovlačenja u akademskom kontekstu

Živčić-Bećirević, Ivanka; Smojver-Ažić, Sanja; Martinac Dorčić, Tamara (2015)