diplomski rad
Metode i javni rituali nacionalističke i religijske indoktrinacije unutar školskog obrazovanja tokom prvih dekada hrvatske države, prema sjećanju generacija rođenih 1980/1990-tih

Ana Avramović (2018)
Sveučilište u Rijeci
Filozofski fakultet u Rijeci
Odsjek za kulturalne studije