završni rad
Analiza javnog mnijenja u Hrvatskoj kroz primjer sukobljavanja suparničkih strana u pitanju ratifikacije Instanbulske konvencije

Marija Duvnjak (2018)
Sveučilište u Rijeci
Filozofski fakultet u Rijeci
Odsjek za kulturalne studije