diplomski rad
Konceptualna analiza poredbenih frazema u mjesnome govoru Klane

Marina Bratović (2018)
Sveučilište u Rijeci
Filozofski fakultet u Rijeci
Odsjek za kroatistiku