diplomski rad
Sintaktostilistički pristup pripovijetkama Rikarda Jorgovanića

Jelena Škalac (2015)
Sveučilište u Rijeci
Filozofski fakultet u Rijeci
Odsjek za kroatistiku
Podaci o radu
NaslovSintaktostilistički pristup pripovijetkama Rikarda Jorgovanića
AutorJelena Škalac
Voditelj/MentorDiana Stolac (mentor)
Sažetak rada
Rad pristupa pripovijetkama Rikarda Jorgovanića (Stella Raiva, Ţena i ljubovca, Divlja djevojka) iz sintaktostilističkoga aspekta. Na početku se predstavljaju osnovni podaci o Rikardu Jorgovaniću te teorijski okvir sintaktostilistike. Nakon toga se izdvajaju sintaktostilističke značajke pripovijedaka na trima područjima, a prvo od njih je prostor koji uključuje stvarni i nestvarni prostor. U analizi prostora posebna se pozornost pridaje priloţnim oznakama mjesta i vremena, a vaţni su i atributi te predikati u opisima stvarnoga i nestvarnoga krajolika u okviru unutrašnjega i vanjskoga prostora. Osim prostora promatra se i vremenski aspekt te se analiziraju priloţne oznake vremena te vremenske surečenice. Vaţan je ovdje i fantastični inventar koji dokazuje da je riječ o fantastičnim pripovijetkama. Drugo je područje opis ţene koja je stalni motiv Jorgovanićevih pripovijedaka. Najvaţniju ulogu u opisu ţene imaju atributi, atributne rečenice i predikati. Analizom se otkrivaju različitosti u upotrebi pojedine sintaktičke kategorije u stvarnome i nestvarnome prostoru te vrlo velike podudarnosti u opisima različitih ţena. Stoga se naglasak i u opisima prostora i u opisima ţene stavlja na mogućnost pojave sintaktičke sinonimije.
Ključne riječiRikard Jorgovanić sintaktostilistika sintaktičke kategorije sintaktička sinonimija
Naslov na drugom jeziku (engleski)Syntactic-Stylistic Approach to Rikard Jorgovanić's Novels
Povjerenstvo za obranuGoran Kalogjera
Diana Stolac
Anastazija Vlastelić
Ustanova koja je dodijelila akademski/stručni stupanjSveučilište u Rijeci
Filozofski fakultet u Rijeci
Ustrojstvena jedinica niže razineOdsjek za kroatistiku
MjestoRijeka
Država obraneHrvatska
Znanstveno područje, polje, granaHUMANISTIČKE ZNANOSTI
Filologija
Kroatistika
Vrsta studijasveučilišni
Stupanjdiplomski
Naziv studijskog programaHrvatski jezik i književnost (jednopredmetni); smjerovi: nastavnički, opći kroatistički, knjižničarstvo
Smjernastavnički
Akademski / stručni nazivmagistar/magistra edukacijehrvatskog jezika i književnosti
Kratica akademskog / stručnog nazivamag.educ.philol.croat.
Vrsta radadiplomski rad
Jezik hrvatski
Datum obrane2015-07-09
Sažetak rada na drugom jeziku (engleski)
The paper aproaches Rikard Jorgovanić's novels (Stella Raiva, Women and lover, Wild girl) from the syntactic-stylistic standopoints. At first the paper represent basic information about Rikard Jorgovanić and gave teoretical frame of syntactic-sylistic. After that, novels are analyzed at three domains and first of they is space wich includes real and unreal space. In analyses of the space special attention is on adverbials of place and on the adverbials of time but important are attributes and predicates in describing real and unreal space in interior and exterior. Except the space paper deals with time aspect and analyses adverbials of time and time clauses. Important is and fantastic inventory which prove this novels are fantastic. Second area is descriptions of the women which is constant motive in Jorgovanić's novels. Most important function have atributtes, attributes clauses and predicates. Analysis point out on diferrent use of some syntactic categories in real and unreal space and compatibility in descriptions of different women. Because oft that, in descriptions of space and women important is syntactic synonymy.
Ključne riječi na drugom jeziku (engleski)Rikard Jorgovanić syntactic-stylistic syntactic categories syntactic synonyimy
Vrsta resursatekst
Prava pristupaRad u otvorenom pristupu
Uvjeti korištenja radahttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:186:085232
PohranioAleksandra Moslavac