završni rad
Machine Translation of Polysemous Croatian Words in Various Text Genres

Atena Tudor (2017)
Sveučilište u Rijeci
Filozofski fakultet u Rijeci
Odsjek za anglistiku