diplomski rad
Uloga empatije i emocionalne inteligencije u objašnjenju zadovoljstva životom na uzorku odraslih ispitanika iz Hrvatske i Portugala

Jelena Pongrac (2017)
Sveučilište u Rijeci
Filozofski fakultet u Rijeci
Odsjek za psihologiju