diplomski rad
Psihoanalitički pristup karakterizaciji likova u romanu Miroslava Krleže Povratak Filipa Latinovcza

Ines Lazar (2017)
Sveučilište u Rijeci
Filozofski fakultet u Rijeci
Odsjek za kroatistiku