završni rad
Classical Hollywood Cinema and Post-Classical Hollywood Cinema; Case Study of Modern and Postmodern Film

Sarah Radulovich (2015)
Sveučilište u Rijeci
Filozofski fakultet u Rijeci
Odsjek za kulturalne studije