završni rad
Hrvatski frazemi sa sastavnicom iz semantičkoga polja hrane

Ivona Milotić (2015)
Sveučilište u Rijeci
Filozofski fakultet u Rijeci
Odsjek za kroatistiku