završni rad
Problematika ženskog identiteta iz perspektive psihoanalitičke teorije (na primjeru romana "Ana Karenjina" L. N. Tolstoja)

Nikolina Vukelić (2015)
Sveučilište u Rijeci
Filozofski fakultet u Rijeci
Odsjek za kroatistiku