diplomski rad
Obilježja staroslavenske kulture na području današnje Liburnije kao čimbenik razvoja održivog turizma

Nina Denona (2015)
Sveučilište u Rijeci
Filozofski fakultet u Rijeci
Odsjek za kulturalne studije