Rad nije dostupan
disertacija
Štokavski ikavski govori u Gorskome kotaru (fonološki i morfološki aspekt)

Mirjana Crnić Novosel (2015)
Sveučilište u Rijeci
Filozofski fakultet u Rijeci
Povezani objekti
Prilozi - karte
PDF 1.8 MB