Rad nije dostupan
disertacija
Priroda i vrijednost prenatalnog i postmortalnog nepostojanja

Marin Biondić (2014)
Sveučilište u Rijeci
Filozofski fakultet u Rijeci
Odsjek za filozofiju