Rad nije dostupan
disertacija
Fonologija i morfologija mjesnih govora slivanjskoga područja

Perina Vukša Nahod (2014)
Sveučilište u Rijeci
Filozofski fakultet u Rijeci
Odsjek za kroatistiku