diplomski rad
Zoonimski frazemi motivirani stereotipima u hrvatskome i engleskome jeziku

Marta Blašković (2016)
Sveučilište u Rijeci
Filozofski fakultet u Rijeci
Odsjek za kroatistiku