diplomski rad
Komparativna analiza elemenata novopovijesne fikcije i historiografskog diskursa na primjerima "Povijest Slavonije u sedam požara" i "Čudesa Svetoga Ivana Kapistrana" Stanka Andrića

Dafne Flego (2016)
Sveučilište u Rijeci
Filozofski fakultet u Rijeci
Odsjek za kroatistiku