diplomski rad
Poredbena frazeologija u nastavi inojezičnoga hrvatskoga

Sandra Jukić (2016)
Sveučilište u Rijeci
Filozofski fakultet u Rijeci
Odsjek za kroatistiku