diplomski rad
Derivacijska tvorba imenica u govoru Vranojelja

Mateja Kuzminski (2016)
Sveučilište u Rijeci
Filozofski fakultet u Rijeci
Odsjek za kroatistiku