završni rad
Tvorba leksičkih inovacija Bogoslava Šuleka

Marijeta Barlek (2016)
Sveučilište u Rijeci
Filozofski fakultet u Rijeci
Odsjek za kroatistiku