diplomski rad
Društveni nemiri u Ličko-krbavskoj županiji potkraj 1918. godine

Kristina Maratović (2016)
Sveučilište u Rijeci
Filozofski fakultet u Rijeci