diplomski rad
Povezanost crta ličnosti i petofaktorskog modela i crta tamne trijade sa subjektivnim i objektivnim indikatorima tjelesne bolesti

Katja Bilić (2016)
Sveučilište u Rijeci
Filozofski fakultet u Rijeci
Odsjek za psihologiju