diplomski rad
Položaj žene u Ani Karenjinoj Lava Nikolajeviča Tolstoja i Gigi Barićevoj Milana Begovića

Ivona Šiprak (2016)
Sveučilište u Rijeci
Filozofski fakultet u Rijeci
Odsjek za kroatistiku